Teenused

Meie spetsialiteediks on:

Elektri-, valve- ja videosüsteemide ehitus, fono- ja läbipääsusüsteemid, helindus, side- ja tv võrkude ehitus. Samuti paigaldame ka ATS süsteeme.

Lisaks eelpool mainitule oleme teostanud ka muid nõrkvoolu lahendusi. Näiteks oleme paigaldanud Tallinna ja Rootsi ühistransporti (bussid, trollid, trammid) elektroonilise piletisüsteemi seadmed. Eramajadesse oleme teostanud targa maja lahendusi.

Elektriinstallatsiooni tööd

Erinevate äri-, elu-, sotsiaal- ja tootmishoonete siseinstallatsioonitööd,

Nõrkvoolusüsteemid

Arvuti- ja telefonivõrkude siseinstallatsioonitööd,

Valvesüsteemid

Valve- ja videosüsteemide müük ning paigaldus,

Tulekahjusüsteemid

Erinevatele äri-, sotsiaal- ja tootmishoonetesse.